Všeobecné obchodní podmínky

Použití webového portálu Casino “Mistrcasino” je definováno následujícími termíny. definice se použijí takto: Kasino „Mistrcasino“ – dále jen „webová osoba“, společnost nebo jakákoli jiná organizace používající Kasino „Mistrcasino“ – dále jen „uživatel“. všeobecné obchodní podmínky – dále jen „podmínky“.

Společnost provozující webové stránky kasina „Mistrcasino“ – dále jen „provozovatel“ a „prémiové automaty“. veškeré informace, které uživatel předkládá prémiovým slotům prostřednictvím naší webové stránky – dále jen „data“. krátký textový soubor umístěný na vašem počítači na naší webové stránce při návštěvě – dále jen „cookie“.

Veškeré příslušné zákony týkající se zpracování osobních údajů, včetně směrnice 96/46 / ES nebo gdpr, a veškeré vnitrostátní prováděcí zákony nebo předpisy – dále jen „zákony o ochraně údajů“. obecné nařízení o ochraně údajů (eu) 2016/679 – dále jen „směrnice Evropského parlamentu a Rady“ gdpr 2002/58 / ES ze dne 12. července 2002 pozměněné v letech 2006 a 2009 – dále jen „zákon o souborech eu“ .

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY:

Vstupem na web vyjádřil uživatel svůj souhlas s příslušnými podmínkami, své potvrzení o porozumění a dodržování těchto podmínek. přístup na web je omezen na všechny osoby mladší 18 let nebo ve věku, kdy je online hraní v jurisdikci uživatele zakázáno. platí vyšší věková hranice.

Provozovatel této webové stránky neodpovídá za aktualizaci a správnost zde zveřejněných informací. za žádných okolností a žádným způsobem nebude web odpovídat za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku používání jeho obsahu. webová stránka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran – webová stránka neovlivňuje jejich obsah a není za takový obsah odpovědná. přístupem na tento web uživatel přijímá podmínky daného externího webu. Při používání této webové stránky a služeb třetích stran je uživatel plně odpovědný za kontrolu platných právních požadavků. web poskytuje zdarma pouze hraní her a není poskytovatelem online hazardních her. Provozovatel může omezit přístup na celý web nebo určité části webu nebo obsahu na uživatele pocházející z určitých zemí nebo území. tato omezení se uplatňují v souladu s právními předpisy dotčených území. v případě, že web jakýmkoli způsobem porušuje právní předpisy země uživatele, kontaktujte nás. provozovatel má v úmyslu jednat v souladu se zákony všech zemí, z nichž mohou uživatelé webových stránek pocházet. monitorovat změny právních předpisů v každé zemi však nespadá do jeho působnosti. v případě, že některá část podmínek není v souladu s právními předpisy země uživatele, zůstávají ostatní podmínky platné. v případě, že web jakýmkoli způsobem porušuje právní předpisy země uživatele, kontaktujte nás. provozovatel má v úmyslu jednat v souladu se zákony všech zemí, z nichž mohou uživatelé webových stránek pocházet. monitorovat změny právních předpisů v každé zemi však nespadá do jeho působnosti. v případě, že některá část podmínek není v souladu s právními předpisy země uživatele, zůstávají ostatní podmínky platné. v případě, že web jakýmkoli způsobem porušuje právní předpisy země uživatele, kontaktujte nás. provozovatel má v úmyslu jednat v souladu se zákony všech zemí, z nichž mohou uživatelé webových stránek pocházet. monitorovat změny právních předpisů v každé zemi však nespadá do jeho působnosti. v případě, že některá část podmínek není v souladu s právními předpisy země uživatele, zůstávají ostatní podmínky platné.

AUTORSKÁ PRÁVA

všechny texty a obsah webových stránek podléhají autorskému právu. kopírování obsahu na jiné webové stránky je povoleno pouze s pracovním zpětným odkazem do-follow ve formě html značky nebo s předchozím souhlasem provozovatele webových stránek. obsah a části obsahu mohou být znovu publikovány na webových stránkách wikipedia.org pouze bez zpětného odkazu (značka html).

REGISTROVANÍ UŽIVATELÉ

Před přístupem na naše stránky se musíte stát registrovaným uživatelem. vaše registrace nebude podléhat žádnému minimálnímu termínu a vaši registraci může kdykoli zrušit kterákoli ze stran. budete muset být starší 18 let a vyplnit registrační žádost, abyste získali status registrovaného uživatele.

Nejsme povinni přijmout žádnou žádost a vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli žádost bez uvedení důvodu nebo důvodu. jste nadále zodpovědní za veškeré běžné poplatky účtované vaší síťovou službou nebo poskytovatelem internetu, které jsou vyžadovány pro přístup k webovému obsahu. zacházíme jako s a očekáváme, že veškeré informace, které nám poskytnete při vytváření vašeho registrovaného uživatelského účtu, budou přesné a pravdivé. musíte také neprodleně aktualizovat veškeré informace, které nám byly poskytnuty, pokud se stanou nepřesnými nebo nepravdivými. Pokud budeme mít jakýkoli důvod k podezření na jakékoli informace, které jste nám poskytli, můžeme požádat o potvrzení nebo důkaz.

Jakýkoli bod. jste zodpovědní za to, že vaše uživatelské jméno a heslo zůstanete soukromé, tajné a důvěrné poté, co jste je vytvořili, a nesmíte tyto údaje sdílet s žádnou osobou, organizací nebo společností. souhlasíte s tím, že nás budete okamžitě informovat, pokud se dozvíte nebo máte podezření, že každý neoprávněný uživatel má přístup k vašemu členskému účtu. jste nadále odpovědni za jakékoli neoprávněné použití nebo přístup k vašemu účtu.

Máte více než 18 let?

Tento web vyžaduje, abyste byli starší 18 let.